Politiets våpen

 

Forfatter: Magnar Skaret

Boken, som lansert 14. november 2017, er  på 508 sider og trykket i praktbok format.
ISBN 978-82-998108-4-5.

Boken er av interesse også i utlandet. Her er en amerikansk kollega.

Bokomtaler:

Norsk Våpenhistorisk Selskap (NVS) er en norsk, nasjonal våpenhistoriske forening som ble etablert i 1950. Hovedsetet ligger i Oslo, og det er flere lokalavdelinger spredt rundt i landet, det første etablert i 1972.
I siste nummer av selskapets medlemsbladet MTM (meddelelse til medlemmene) har vi sakset denne bokomtale.

Politipensjonisten nr 4/2018 har redaktøren følgende omtale av boken «Det skal mer enn ei kule til en trønder».

I Politiforum nr 03/2018 av 14.3.2018 har Sven Arne Kjepso følgende omtale av boken

Bilder fra boken  – Historiske foto

Bruk av våpen i norsk politi har også vært omtalt internasjonalt.
I utgave 7-8 2019 av det østerrikske politimagasin Öffentliche Sicherheit er det en artikkel skrevet av  Gregor Wenda, jurist som arbeider for det Østerrikes føderale innenriksdepartementet og journalist i bladet. Wenda var i Norge og hadde som det fremgår av artikkelen, møter med flere norske tjenestemenn. Han fikk tilsendt et eksemplar av våpenboken.

Boken er fra 10.4.22 på tilbud – Se boksalg