Formannen har ordet

Årsmøtet 2023 ble avholdt 9. mars på Kripos, og Vidar Refvik ble takket av etter 2 år som formann.
Etter avholdt valg ble undertegnede ny formann. Det synes jeg er både utfordrende og spennende, for mine forgjengere i rollen har vært både kompetente og dyktige.

Noen ord om meg selv.
Jeg heter Geir Klüwer Skjelvan, fyller om et par måneder 56 år, er politioverbetjent ved Trøndelag politidistrikt og har stilling som avsnittsleder ved operasjonssentralen.

I det dette skrives er jeg utlånt til HR-drift som rådgiver. Jeg har jobbet i politiet siden 1990. Av disse 7 år ved Grønland politistasjon i Oslo samt et lite halvår ved Andøy lensmannskontor, resten av yrkeslivet er tilbragt ved det som da het Trondheim politikammer, i dag Trøndelag politidistrikt.
Min bakgrunn er variert, hovedsakelig ordenstjeneste der jeg var UEH skarpskytter i mange år samt noen år som innsatsleder før jeg ble avsnitts/personalleder.

Jeg har også vært så heldig å ha tjenestegjort utenlands noen perioder, både som lagfører i den norske FN-bataljonen i Libanon i 1992, politiobservatør på Vestbredden i 1998 samt 4 tokt på FRONTEX operasjon Triton i Middelhavet i 2015/2017.

Jeg kommer fra en politifamilie, og gikk ut av Politiskolen i 1990. Min far gikk Politiskolen i 1972 og min datter gikk Politihøgskolen i 2018, så politiyrket har fenget familien i 3 generasjoner.

Historieinteressert har jeg bestandig vært, særlig har andre verdenskrig fenget meg. Det skyldes nok i stor grad min morfar, som var sersjant i de norske polititroppene i Sverige under andre verdenskrig. Ettersom jeg selv valgte politiyrket har politihistorien og gjenstander tilknyttet denne opptatt meg.

I den forbindelse har jeg ofte benyttet Even Hagas utmerkede bok om politiuniformer og ikke minst mangeårige tidligere formann Magnar Skarets bøker om politietatens sambands- og våpenhistorie. Det blir spennende å se Magnars neste bokprosjektet om politiets transportmidler i havn. Jeg har vært så heldig å få lest utkast til to kapitler, og det jeg har sett lover meget godt, og overraskelser av typen «har politiet virkelig benyttet dette?» dukker garantert opp for flere av dere.
Les mer om våre bøker https://nphs.no/bibliotek/

Selv om jeg tidligere har vært både vara styremedlem og styremedlem i NPHS noen perioder, er det med stor ærefrykt jeg tar fatt på oppgaven som formann. Styret fremstår meget kompetent og godt sammensatt, og ikke minst må jeg som «skårunge» støtte meg på mangeårige daglig leder Oddmund Dahle.
NPHS har en ambisiøs arbeidsplan, som styret skal søke å oppfylle. For 2023 ble det satt opp et nytt punkt på arbeidsplanen. Vi skal starte arbeidet med å dokumentere politiets uniformshistorie etter 1986. Boken til Even Haga, som omhandler perioden 1796 – 1986, er digitalisert og er tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden, https://nphs.no/politiets-bekledning/

Jørn Kr. Jørgensen er redaktør for årsskriftet, og sender i tillegg jevnlig ut nyhetsbrev med politihistoriske glimt. Jeg finner stor glede i å lese begge deler.
Jeg er glad for at vi har avtale med Jørn frem til 31.12.2025. Manus til Årsskrift 2023 er snart klart og vi planlegger at boken som vanlig vil ligge i postkassen til medlemmene i november.

Samarbeidet med politidirektoratet og Justismuseet har som vanlig vært godt. En takk også til Kripos, som velvillig stiller kontor og møterom til disposisjon.

Avslutningsvis kan jeg nevne at det er stadig er rom for flere medlemmer. Årskontingenten på kr 200,- er langt fra avskrekkende og svarer seg fort både i forhold til informasjonen man får ved tilgang til medlemssidene på nett samt årsskriftet. Om vi alle verver et nytt medlem så har vi doblet medlemsmassen.

Hommelvik, 26.3.2023

Geir Klüwer Skjelvan

 

 

 

Retur