NPHS bøker og publikasjoner

Norsk Politihistorisk Selskap har hvert år siden opprettelsen i 1995 utgitt et årsskrift med politihistorisk innhold.

Vi har etter hvert også opparbeidet et bibliotek med dokumenter, tidsskrift og bøker med tilknytning til politiet.

I 2008 utga vi en politihistorisk bibliografi, og i 2009 boken om politiets sambandshistorie med tittelen ”Fra varde til SMS”.

Boken  om politiets politiets våpen ble lansert 14. november 2017.

Mer om innholdet i vårt bibliotek i undermenyene.

Kjøp av årsskrift og bøker kan gjøres via bestillingsskjema Boksalg.