Politiets transportmidler

Litt historikk

Politihistorisk Selskap (NPHS) startet i 2019 bokprosjektet om politiets transportmidler. Det ble inngått avtale med Magnar Skaret, som tidligere har forfattet bøkene om politiets samband og politiets våpen, om å utarbeide manus.

Hestetrukne kjøretøy av forskjellig slag brukt av ordensmakten er omhandlet i boken «Hestekrefter i offentlig tjeneste» av Svein Magne Olsen, ISBN 978-82-529-3209-6, utgitt på Tun Forlag i 2008. NPHS støttet prosjektet og har rett til å bruke aktuell informasjon fra boken.

Prosjektets mål har vært å samle en så fullstendig oversikt som mulig om alle typer transportmidler, herunder kjøretøy i politi- og lensmannsetaten og informasjon om bruken av kjøretøyene:

  • Det understrekes at alle kjøretøy med motorisert fremdrift inngår i dette forprosjektet, og med foto av de fleste.

NPHS primære formål er å sikre politihistorien.

I dette prosjektet mener vi at det dokumenteres transportmidlenes betydning i utviklingen av norsk politi og lensmannsetat, slik det ble gjort i forbindelse med boken om politiets sambandshistorie, og i arbeidet med boken om politiets våpen.

Boken er nå ferdig og kan bestilles her:
Salg av NPHS bøker

Boka koster: kr. 400,- for medlemmer og kr. 475,- for andre. Pluss porto på kr. 200,-.

Har du spørsmål kontakt daglig leder Lars Erik Øberg på epost: post@nphs.no eller ring mobil 93418944