Politiets transportmidler

Politihistorisk Selskap (NPHS) besluttet i 2019 at vi skal starte et prosjekt om transportmidler brukt/benyttet i politiet.

Det ble i 11.12.19 inngått avtale med Magnar Skaret, forfatter av bøkene om politiets samband og politiets våpen, om å utarbeide manus til en bok om transportmidler.

Prosjektets formål er å samle en så fullstendig historisk oversikt som mulig over alle kjøretøy, hånddrevne, trukket av hest, rein eller hund og motordrevne kjøretøy som har vært brukt og som fortsatt brukes i politiet.

Hestetrukne kjøretøy av forskjellig slag brukt av ordensmakten er omhandlet i boken «Hestekrefter i offentlig tjeneste» av Svein Magne Olsen, ISBN 978-82-529-3209-6, utgitt på Tun Forlag i 2008. NPHS støttet prosjektet og har rett til å bruke aktuell informasjon fra boken.

Motorkjøretøy har vært brukt i politiet til transport fra først på 1900 tallet. I dag er kjøretøyene i tillegg til transportmiddel også teknisk avanserte arbeidsplasser.

Prosjektet har som formål å samle dokumentasjon om alle typer kjøretøy i politi- og lensmannsetaten og informasjon om bruken av kjøretøyene:

  • Merke, fabrikat, teknisk beskrivelse, tekniske handbøker om tilgjengelig, registrerings opplysninger/ registreringsnummer, brukt fra til, til hva og hvor.
  • Foto/negativer er meget viktig, men da av en slik kvalitet at det kan benyttes i en publikasjon. Hvert kjøretøy bør om mulig dokumenteres med foto.
  • Det understrekes at alle kjøretøy med motorisert fremdrift inngår i dette forprosjektet.

NPHS primære formål er å sikre politihistorien. I dette prosjektet vil vi dokumentere kjøretøyers betydning i utviklingen av norsk politi og lensmannsetat slik det ble gjort i forbindelse med boken om politiets sambandshistorie, og som nå gjøres i arbeidet med boken om politiets tjenestevåpen.

Boken er planlagt fullført i 2023.