Facebook

Artikler på vår Facebook gruppe

På denne siden finner du dokumenter/bilder som det henvises til på vår Facebookgruppe.

Politihistorieglimt – 1 for 2024 ved redaktør Jørn-Kr. Jørgensen

Julenummeret av Historieglimt9-23.pdf (nphs.no ved vår redaktør Jørn-Kr., er verdt og lese.

Konstabelreformen ble vedtatt i bystyret i Christiania i 22.12. 1958. Denne finner du mer om i en artikkel fra Årsskrift 2019.

Tema: Politiet under Krigen:
Politiet under krigen  – hentet fra Årsskrift 2003
Leif Strenge Næss  – hentet fra Årsskrift 2003
Knut Rød-saken – hentet fra Årsskrift 2008
Okkupasjonshistorien i det norske politiets egne framstillinger 1945–2015 Masteroppgave UIO 2016
Norsk Politiforbund under krigen

Dette er noe av det som finnes om dette tema på vår nettside. Nyheter

Nettsiden har nå mer enn 200 sider med 3200 dokumenter/foto i tillegg til flere digitaliserte politihistorisk bøker og hefter. Det er 3 nivå, for publikum, medlemmer og styret.

Var dette interessant?

For medlemskap – trykk her.