NPHS NYTT

Tidligere avd.sjef ved Datakrimavdelingen ved Kripos, Rune Erlend Fløisbonn, har nå skrevet bok om «mitt liv i politiet». Her kan du lese introduksjonsteksten til boka, eller gå inn på siden om Datakriminalitet,


Politiprofiler

Jørn-Kr. Jørgensen arbeider med et nytt bokprosjekt – Politiprofiler
Politiprofiler I ble utgitt i mars 2023.
Politiprofiler II ble utgitt januar 2024
Politiprofiler III er under arbeid

Bokomtaler:
Politiforum 10.11.23 og Politihelter
Bokstaver.no


Amagasinet nr. 4, 26.1.2024

Bokomtale


Politihistorieglimt 2-2024 ved redaktør Jørn-Kr. Jørgensen

Politihistorieglimt 1- 2024 ved redaktør Jørn-Kr. Jørgensen


Siste styremøte ble gjennomført torsdag 25.01.24 i Kripos sine lokaler (Nils Hansens vei 25).

Årsmøtet i 2024 avholdes på Kripos onsdag 13. mars kl. 16. Oppmøte ved inngangen til Nils Hansens vei 25 i Oslo, til registrering fra kl. 1500.

Styremøte og utvidet medlemsmøte ble gjennomført 021123 
Oddmund Dahles foredrag på medlemsmøtet – Interpol 100 år – historisk tilbakeblikk


Klassebilder fra Politiskolen 1920 – 1950 –  er nå gjort tilgjengelig for medlemmene.


Polititjenestemenn i fangenskap under krigen
NPHS har samlet en del dokumenter som beskriver forholdene til norske polititjenestemenn som satt i Stutthof. Disse dokumentene er kun tilgjengelig for medlemmer ved innlogging.
I senere tid har vi mottatt 2 nye beretninger fra fangeskapet. Dette er historiene til Ingvald Hungnes og Edvard B. Olsen – begge kan leses her.
Beretningene, som er mottatt fra Gudbrandsdal Politihistorieks Samling ved Ivar Olsen, kan også leses eget område sammen med andre historiske dokumenter fra Gudbrandsdalen.

En ny bok om Stutthof med tittelen – Fars Nei, er nå også ferdig. Sønnen Rolv Bjelland har skrevet en bok basert på sin fars (Einar Bjelland) brev, som han sendte hjem til familien. Boken har også beretninger om før faren ble arrestert, fra selve oppholdet (fangebrev) og etter at faren kom hjem (etterkrigstiden). Vi har støttet prosjektet. Bjelland holdt en interessant presentasjon av boken på medlemsmøtet 2.11.23. Boken kan bestilles ved å kontakte Rolv på epost:  rolv.bjelland@gmail.com


Facebookgruppe
Vi har nå opprettet en facebook gruppe for NPHS sine medlemmer og andre med interesse
for politi- og lensmannshistorien.  Gå inn på Facebook og søk på NPHS evt. Norsk Politihistorisk Selskap, hvor du kan melde deg inn.

Hensikten med gruppen er å:
– informere om NPHS sin virksomhet og dele politihistorisk innhold fra vår hjemmeside
– fange interessen for politi- og lensmannshistorien
– dele kunnskap og erfaringer, informere om aktuelle arrangement, møter m.v.
– identifisere «nye» politihistoriske hendelser, historisk materiell og fotografier
– få flere medlemmer

Vi har også opprettet et eget område på NPHS nettsiden, hvor vi legger ut lenker til innhold som det blir
henvist til på FB-gruppen.

Se også vår FB-gruppe