NPHS Årsskrift

Årsskrift 2015

 

Norsk Politihistorisk Selskap har siden 1995 årlig utgitt et årsskrift med politihistorisk innhold.

Selskapets første formann, Jon T. Kvikne var redaktør frem til 2009 da Jørn-Kr. Jørgensen overtok vervet. Vi oppfordrer alle til å sende inn stoff, ideer til artikler og reportasjer direkte til redaktøren på e-post (jornjoer@gmail.com) eller som vanlig post til vårt kontor. Vi er ønsker at vi skal ha aktuelle artikler fra hele landet.

Det er mye god historie å hente både i politi- og lensmannsetaten, og vi ber den som «sitter på noe» om å ta kontakt. Vi kan ikke tilby noen store honorarer, men en bok for en god artikkel – eller et godt tips – kan du regne med. Det pågår nå en stor organisatoriske endring i etaten, og vi frykter at mye historisk materiale nå kan gå tapt.

Vi er også på utkikk etter enkeltstående bilder som viser politihistoriske begivenheter over det ganske land.

Artikler fra Årsskriftet:
1995 Lensmansmordet i 1926
1996 Hvem var tidliger tiders politifolk
1998 Kort om en Politihistorisk utstilling
2001 Oslo Politilaboratorium
2002 Dokument og skriftundersøkelser i Norge
2003 Altasaken
2003 En vekter og en politibetjent til besvær
2004 Politikjempen på Grønland
2007 Politimannen og motstandshelten
2010 I lyset fra fullmånen
2013 Minner fra et politiliv
2019 Jakob Wulfsberg – en utkledningens mester
2020 NPHS 25 år – arbeider for fortiden, for nåtiden – og fremtiden

 

Innholdsfortegnelse: Innhold 1995-2023.

De enkelte årsskrift er for salg til kr 50,- pr. stk. Pris for samtlige utgivelser (1995-2021) er  kr 750,-. Fritt tilsendt for medlemmer av NPHS.

Kjøp av årsskriftet (med angivelse av årgang/årganger) kan gjøres via bestillingsskjema under «Boksalg» under «Litteratur – Boksalg» eller gjennom «Kontakt Oss» alternativt via e-post til post@nphs.no.

Våre medlemmer kan etter hvert som bøkene blir digitalisert lese Årsskriftene ved på trykke på denne linken: Årsskrift.