NPHS Årsskrift

Årsskrift 2015

 

Norsk Politihistorisk Selskap har siden 1995 årlig utgitt et årsskrift med politihistorisk innhold.

Selskapets første formann, Jon T. Kvikne var redaktør frem til 2009 da Jørn-Kr. Jørgensen overtok vervet. Vi oppfordrer alle til å sende inn stoff, ideer til artikler og reportasjer direkte til redaktøren på e-post (jornjoer@gmail.com) eller som vanlig post til vårt kontor. Vi er ønsker at vi skal ha aktuelle artikler fra hele landet.

Det er mye god historie å hente både i politi- og lensmannsetaten, og vi ber den som «sitter på noe» om å ta kontakt.
Vi kan ikke tilby noen store honorarer, men s
tyret besluttet 23.08.23 at NPHS nå kan betale et honorar til forfattere av artikler til selskapets årsskrift. Minimum honorar kr. 500,- begrenset oppad til kr. 3000,-, eller eventuelt et annet passende beløp basert på anbefaling fra årbokens redaktør. Det skal ikke bare tas hensyn til antall ord, men også omfanget av det arbeidet som artikkelen bygger på.

Vi er også på utkikk etter enkeltstående bilder som viser politihistoriske begivenheter over det ganske land.

Artikler fra Årsskriftet:
1995 Lensmansmordet i 1926
1996 Hvem var tidliger tiders politifolk
1998 Kort om en Politihistorisk utstilling
2001 Oslo Politilaboratorium
2002 Dokument og skriftundersøkelser i Norge
2003 Altasaken
2003 En vekter og en politibetjent til besvær
2004 Politikjempen på Grønland
2007 Politimannen og motstandshelten
2010 I lyset fra fullmånen
2013 Minner fra et politiliv
2019 Jakob Wulfsberg – en utkledningens mester
2020 NPHS 25 år – arbeider for fortiden, for nåtiden – og fremtiden

 

Innholdsfortegnelse: Innhold 1995-2023.

De enkelte årsskrift er for salg til kr 50,- pr. stk. Pris for samtlige utgivelser (1995-2021) er  kr 750,-. Fritt tilsendt for medlemmer av NPHS.

Kjøp av årsskriftet (med angivelse av årgang/årganger) kan gjøres via bestillingsskjema under «Boksalg» under eller gjennom «Kontakt Oss» alternativt via e-post til post@nphs.no.

Våre medlemmer kan etter hvert som bøkene blir digitalisert lese Årsskriftene ved på trykke på denne linken: Årsskrift.