Nye politihistoriske bøkerPolitiets våpen «Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen»

      

Boken om politiets våpen ble lansert i november 2017.

Bestilling på nett:

 «Politiliv og politihistorie på Romerike» – Bok om politiet på Romerike

Vidar Amundsen var politimann i 30 år før han ble ordfører i Fet kommune (1990-1996). Han startet i 1996 arbeidet med å samle og skrive ned historier og hendelser tilknyttet Romerike politikammer. Vidar har alltid vært levende opptatt av lokalhistorie, og særlig når den er knyttet til gamle maskiner. Som sagene på Gansbruket eller dampmaskinen på lensene i Fetsund. Noe som har resultert i en rekke lokalhistoriske bøker. Denne gang forteller han om politiet på Romerike, i tiårene før og etter at han selv begynte som politimann.

Av flere grunner stoppet arbeidet med boken opp, men nå i 2017 foreligger boken. NPHS har støttet prosjektet.

Forfatteren sier i forordet at han har gitt seg selv frie hender til å skrive om personer, saker og hendelser som har spesiell interesse for han selv. Videre opplyser han at de som leter etter oppklaringsstatistikker, stolpe- og kakediagrammer vil bli skuffet. Boken har mange skildringer/situasjoner fra politiets arbeid, omtaler av personer og arbeidssituasjoner. Krigsårene 1940 – 1945 har stor plass i boken.

Boken, som er utgitt på eget forlag, kan nå kjøpes på Ark Bokhandel, Lillestrøm, og ved henvendelse seg til forfatteren:
Vidar Amundsen,
Tyrihellen 58,
1903 Gan
Telefon 63 88 35 22.

NPHS har fått tillatelse til å gjengi noen historier og beskrivelser fra boken. Se Politihistorier fra Romerike.

Avisen Romerikes Blad hadde 3.4.2019 denne bildeserien som viser arbeidsforholdene ved politikammeret i 1980 årene.«Sakens sanne sammenheng» – Bok om Trondheimspolitiet

Vår kollega Jan Algar Selin arbeidet med et manus til en bok om politiet i Trondheim, men fikk ikke fullført manus før han døde i desember 2015. Planen var boka skulle omhandle tida før andre verdenskrig, krigstida og tida etter – fram til ca. 1975/1980.

Politiets Pensjonistforening i Sør-Trøndelag (PPST) fikk overlevert alt skriftlig materiale samt alle bilder fra familien som ønsker at PPST arbeider for eventuell utgivelse/ferdigstilling av manus.

NPHS har støttet prosjektet, og boken er nå ferdig, redigert av vår redaktør Jørn-Kr. Jørgensen som har denne omtalen i Årsskrift 2017.
Boka er utgitt i et begrenset opplag som administreres av Politiets Pensjonistf. Sør-Trøndelag, Epost: sortrondelagppf@gmail.com

Selin hadde også samlet mange historier fra sitt arbeid. NPHS har fått tillatelse til å gjengi dette materialet fra boken. Se Sakens Sanne SammenhengPolitidirektoratet (POD) vil samle og utgi hele politihistorien

Les intervju med assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politiforum 20.3.16Trøster og tyrann – Bok om Møllergata 19

Jørn-Kr. Jørgensen lanserte i 2019 sin bok «Trøster og tyrann» om Møllergata 19.

 

Politiforum nr. 2 / 2019 hadde denne omtalen av boken og forfatteren.

 

  

Våre medlemmer kan nå lese en digital utgave av boken – https://nphs.no/oslo-politidistrikt/

 Boken er skrevet av Bjørn Lilleslåtten og Ivar Simastuen og utgitt av Follo politidistrikt i 2002.
Vår medlemmer kan lese en digital utgave av boken – https://nphs.no/follo-politidistrikt/Moss politidistrikt 1875 – 2018

Boken, som ble lansert i november 2018, ble til etter et initiativ fra medlemmer av Politiets Pensjonistforening i Moss.
Les mer om dette i bokens Forord.

Omtale i media.

   

Våre medlemmer kan lese boken digitalt – https://nphs.no/moss-politidistrikt-1875-2018/ Boken er skrevet av Jørn-Kr. Jørgensen og utgitt av Oslo politidistrikt i 2015.

Våre medlemmer kan nå lese en digital utgave av boken – https://nphs.no/oslo-politidistrikt/Boken er skrevet av Jørn-Kr. Jørgensen og utgitt av Oslo politidistrikt i 2014.

Våre medlemmer kan nå lese en digital utgave av boken – https://nphs.no/oslo-politidistrikt/Boken er samlet og utgitt av Gudbrandsdal politihistoriske samling med Ivar Olsen som leder.

Våre medlemmer kan lese en digital utgave av boken – https://nphs.no/gudbrandsdal-politidistrikts-historie/Boken er utgitt av Politiets Pensjonistforening Sunnmøre. Hovedforfatter er Jostein Solvoll.
Våre medlemmer kan lese en digitalisert utgave av boken – https://nphs.no/sunnmore-politidistrikt-2/For mange mennesker er fagfeltet kriminalteknikk spennende. Det er ikke så underlig. Mennesket er født nysgjerrig og kriminalteknikk pirrer mange. Nå er det kommet en bok hvor en vaskeekte kriminaltekniker forteller om sitt arbeid og om noen saker vedkommende har arbeidet med. Det er ingen dans på̊ roser, og boken bør ikke gå interessert i fagfeltet «snus» forbi.
Det er kriminalteknikerne som kommer til åstedet og finner ut av saker og ting. Det er de som «vrir og vrenger» og fotograferer det som skal fotograferes på̊ et åsted, og deres rapport blir tillat stor vekt av både det øvrige politiet, advokater, aktor og domsmyndighetene. Uten kriminalteknikeren ville mange stått på̊ bar bakke i de aller fleste alvorlige straffesaker.

Det å være kriminaltekniker er derfor en egen profesjon innenfor politiet, og de aller, aller fleste som innehar denne typen jobber er erfarne politifolk som også̊ har gjort tjeneste flere andre steder før kriminalteknikk ble deres spesialområde. «På̊ åstedet» heter boken som nå̊ foreligger i bokhandlernes hyller. Det er kriminaltekniker Eva B. Ragde som har gått sammen med journalist Trude Teige om å skrive bok fra kriminalteknikerens hverdag, og for å si det enkelt: Bare for noen få år siden hadde det ikke vært mulig å skrive en slik bok på̊ grunn av frykten for å bryte tausheten. I 2020 er mye så å si åpnet opp og publikum har fått innsikt i mange ting som tidligere var om ikke hemmelig, så med et taushetens slør over seg. Slik må̊ selvsagt en del også̊ være i dag, men i denne boken forteller mye som ville vært umulig tidligere. Det er både Ragdes og Teiges fortjeneste. Personvernet er likevel ivaretatt.

Vi får følge Eva B. Ragde på jobb gjennom både store og små̊ saker hvorav den største var terroranslaget 22. juli hvor hun hadde hovedansvarlig for den kriminaltekniske etterforskningen; en oppgave hvem som helst kunne ha steilet ovenfor, men som Ragde – som er politioverbetjent av rang – tok med knusende ro og gikk til oppgaven med et fast og sikkert blikk med en ting for øyet: Sammen med sin kriminaltekniske kolleger – og andre politifolk – å finne flest mulige opplysninger som kunne belyse den aktuelle saken. Ikke minst ut fra et rettssikkerhetsprinsipp.

Eva B. Ragde ble i 1992 den første kvinnelige kriminaltekniker i Oslo politidistrikt. Siden da har hun vært med på̊ mange alvorlige saker. Dette har gitt henne en helt spesiell innsikt i både saker og i menneskets natur – hva et menneske kan finne på̊ å gjøre når situasjonen blir vanskelig nok og sinnet mister bakkekontakten. Dette og mye annet skriver duoen Ragde/Teige om i denne boken.

Å være kriminaltekniker er å jakte på̊ bevisene. Eva B. Ragde forteller oss hvordan hun jobber og hvordan det gjøres. Foruten at vi får ta del i sakene, får vi innblikk i saksforløpet og ikke minst i hva som ble sakens utfall i form av domfellelse.

Det der svært interessant lesestoff – også̊ for politihistorieinteresserte.

Jørn-Kr. Jørgensen