Medlemskap

NPHS ønsker nye medlemmer velkommen

Som medlemmer i selskapet opptas enkeltpersoner, foreninger, lag og virksomheter så vel innenfor som utenfor politi- og lensmannsetaten. Medlemskontingenten er på 4. året 200 kroner. Innmeldinger i tiden fra og med 1.10. til og med 31.12. fritas for kontingent i innmeldingsåret.

Som medlem får du kostnadsfritt tilsendt vårt Årsskrift samt tilgang til den passordbelagte delen av våre internettsider med aktuell informasjon og politihistoriske tilbakeblikk i form av dokumenter, foto, lydfiler mv.

Husk å oppgi navnet og e-postadressen til en kontaktperson dersom innmeldingen gjelder en forening, et lag eller en virksomhet/driftsenhet.

Medlemskapet løper inntil oppsigelse. Utmelding må gjøres før forfall. Send utmelding fra menyvalget «Utmelding» på hjemmesiden eller send en kort melding med medlemsID og navn til utmelding@nphs.no eller pr. brev. Vårt telefonnummer 23 20 89 79 kan også benyttes, men kontoret er ikke betjent alle dager.

  Person / Forening / Lag / Virksomhet

  Kontaktperson i tilfelle forening, lag eller virksomhet

  Adresse

  Postnummer

  Poststed

  Fødselsdato (åååå-mm-dd)

  Mobiltelefon

  E-post