Boksalg

Boksalg illustrasjon
Ved bestilling av bøker utgitt av Norsk Politihistorisk Selskap, kan skjemaet nedenfor brukes (forutsetter at e-postadresse oppgis). Følgende bøker kan kjøpes:

  • NPHS Årsskrift – selskapets årbok som er utgitt hvert år siden 1995
  • Sambandsboken «fra varde til SMS» som beskriver politiets sambandshistorie
  • Politihistorisk bibliografi – den første som er utgitt i Norge

Selskapet arbeider nå med bokprosjektet «Politiets tjenestevåpen».

Norsk Politihistorisk Selskap er en fri og uavhengig organisasjon som ikke driver næringsvirksomhet. Selskapet følger de regler for elektronisk  handel som er gitt i Angrerettloven. Last ned angrefristskjema her.


Alle årganger av NPHS Årsskrift

Komplett serie med alle årganger fra 1995 t.o.m. 2015 er for medlemmer priset til kr 500,-. (Fritt tilsendt til medlemmer av NPHS.)

Antall


Ved enkeltvis bestilling er pris pr. årgang kr 50,00. (Fritt tilsendt til medlemmer av NPHS.)

Jeg bestiller følgende årgang(er) av NPHS Årsskrift (En annen fakturaadresse enn leveringsadresse, en henvisning til en bestillingsID (LID) eller noe annet, kan også legges inn her):

Sambandsboken "Fra varde til SMS"

Angi antall bøker som ønskes bestilt. Boken koster kr 200,00 (tilbud). (Fritt tilsendt til medlemmer av NPHS.)

Antall

Politihistorisk bibliografi

Angi antall bibliografier som ønskes bestilt. Pris pr. stk. kr 150,00. (Fritt tilsendt til medlemmer av NPHS.)

Antall

Navn

Postnummer

Telefon

Adresse

Poststed

E-post