Styret

Etter årsmøtet 16.3.2022 har NPHS dette styret:

Formann: Vidar Refvik

Nestformann: Terje Kristiansen

Sekretær: Ottar Lien

Økonomiansvarlig: Otto Stærk

Styremedlemmer: Arne Gloppen, Ivar Husby og Ivar Olsen

1. varamedlem: Roar Skjelbred Larsen

2. varamedlem: Liv Jørgensen

 

 

Daglig leder og nettredaktør: Oddmund Dahle

Redaktør av Årsskriftet: Jørn-Kr. Jørgensen

 

Mer om årsmøtene her.

 

Formenn fra stiftelsen fram til i dag