Styret

Etter årsmøtet 9.3.2023 har NPHS dette styret:

Formann: Geir Klüwer Skjelvan

Nestformann: Terje Kristiansen

Sekretær: Ottar Lien

Økonomiansvarlig: Otto Stærk

Styremedlemmer: Arne Gloppen, Ivar Husby og Liv Jørgensen

1. varamedlem: Brian Jacobsen

2. varamedlem: Gunn Berit Melvold

 

Daglig leder og nettredaktør: Oddmund Dahle

Redaktør av Årsskriftet: Jørn-Kr. Jørgensen

 

Les årsberetninger og protokoller her.

 

Formenn fra stiftelsen fram til i dag