Styret

Årsmøtet 14.3.2019 valgte følgende styre:

Formann: Magnar Skaret

Nestformann: Vidar Refvik

Sekretær: Birgitte Ellefsen

Økonomiansvarlig: Otto Stærk

Styremedlemmer: Geir Skjelvan, Terje Kristiansen og Morten Støen

1. varamedlem: Roar Skjelbred Larsen

2. varamedlem: Lill-Veronica Engebak

 

Drift av selskapet

Oddmund Dahle har siden mai 2016 fungert som daglig leder og nettredaktør.

 

Formenn i tiden fra stiftelsen fram til i dag

Jon Torstein Kvikne – formann fra stiftelsen i 1995 til 30.3. 2001.

Jon Torstein Kvikne – formann fra stiftelsen i 1995 til 30.3. 2001.

Ingelin Killengreen – formann fra 30.3.2001 til 8.3.2011.

Ingelin Killengreen – formann fra 30.3.2001 til 8.3.2011.

Magnar Skaret – formann fra 8.3.2011 –

Magnar Skaret – formann fra 8.3.2011 –