Styret

Grunnet Corona pandemien ble årsmøtet 2020 avviklet elektronisk

Årsmøtet 2021 har på grunn av pandemien blitt flyttet fra mars til månedskiftet august/september.
Funksjonstiden for de tillitsvalgte har blitt forlenget med 6 måneder. Mer om årsmøtene her.

Formann: Magnar Skaret

Nestformann: Vidar Refvik

Sekretær: Lill-Veronica Engebak

Økonomiansvarlig: Otto Stærk

Styremedlemmer: Geir Skjelvan, Terje Kristiansen og Ivar Olsen

1. varamedlem: Roar Skjelbred Larsen

2. varamedlem: Morten Støen

 

Drift av selskapet

Oddmund Dahle har siden mai 2016 fungert som daglig leder og nettredaktør.

 

Formenn fra stiftelsen fram til i dag

Jon Torstein Kvikne – formann fra stiftelsen i 1995 til 30.3. 2001.

Jon Torstein Kvikne – formann fra stiftelsen i 1995 til 30.3. 2001.

Ingelin Killengreen – formann fra 30.3.2001 til 8.3.2011.

Ingelin Killengreen – formann fra 30.3.2001 til 8.3.2011.

Magnar Skaret – formann fra 8.3.2011 –

Magnar Skaret – formann fra 8.3.2011 –