Styret

Grunnet Corona pandemien kunne årsmøtet 2021 først avholdes 8.9.2021.

Mer om årsmøtene her.

 

Formann: Vidar Refvik

Nestformann: Terje Kristiansen

Sekretær: Lill-Veronica Engebak

Økonomiansvarlig: Otto Stærk

Styremedlemmer: Geir Skjelvan, Ivar Husby og Ivar Olsen

1. varamedlem: Roar Skjelbred Larsen

2. varamedlem: Liv Jørgensen

 

Daglig leder og nettredaktør: Oddmund Dahle

Redaktør av Årsskriftet: Jørn-Kr. Jørgensen

 

Formenn fra stiftelsen fram til i dag