Styret

Etter årsmøtet 13.03.2024 har NPHS dette styret:

Formann: Geir Klüwer Skjelvan

Nestformann: Terje Kristiansen

Sekretær: Brian Jacobsen

Økonomiansvarlig: Otto Stærk

Styremedlemmer: Arne Gloppen, Ivar Husby og Liv Jørgensen

1. varamedlem: Gunn Berit Melvold

2. varamedlem: Trond Korterød

 

Daglig leder og nettredaktør: Lars Erik Øberg

Redaktør av Årsskriftet: Jørn-Kr. Jørgensen

 

Les årsberetninger og protokoller her.

 

Formenn fra stiftelsen fram til i dag