Personvernerklæring

1. INNLEDNING

Norsk Politihistorisk Selskap tar personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.
Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Styrets formann er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Daglig leder har ansvaret for NPHS behandling av personopplysninger på www.nphs.no og vårt område på www.styreweb.com

2. FORMÅLET

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen, herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet NPHS.

Medlemskap i NPHS innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

3. RETTSLIG GRUNNLAG

NPHS kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person frivillig melder seg inn i NPHS har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger.

Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke.

4. INNHENTING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger, navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse, innhentes i forbindelse med at en person melder seg inn i NPHS. Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn.

Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person ønsker å bestille noen av våre publikasjoner, eller melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for boksalg eller påmelding til arrangement på vår hjemmeside. Kjøp av litteratur og deltakelse på til våre arrangement er frivillig. Vi innhenter også kontaktopplysninger ved salg av interne publikasjoner.

Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i NPHS som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.

5. DATABEHANDLER

NPHS benytter StyreWeb som leverandør av teknisk drift og vedlikehold av vårt nettsted med medlemsregister og regnskap på www.styreweb.com. Det er kun tillitsvalgte samt regnskapsansvarlig som har tilgang til Styreweb. Alle som har tilgang har undertegnet taushetserklæring.
StyreWeb eies av firma EFFEKTUS AS, orgnr. 912570487.

Det er inngått egen Databehandlingsavtale mellom NPHS og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter.

StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

Hjemmesiden ble utviklet av firma Optimal  Norge. Den ble overført til webhotell  hos 07 Media AS.  07 har nå fusjonert med et annet datafirma, CoreTrek, som nå står for  teknisk drift og vedlikehold av vår hjemmeside  www.nphs.no.
Det ble inngått egen Databehandlingsavtale mellom NPHS og 07. Avtalen som skal ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter er nå overtatt av CoreTrek.

6. TILGANG TIL MEDLEMSINFORMASJON

Medlemsregister og regnskap er lagret i Styreweb. Det er kun tillitsvalgte samt regnskapsansvarlig som har tilgang til registeret. Alle som har tilgang har undertegnet taushetserklæring.

På hjemmesiden lagres kun brukernavn, navn, kjønn og e-post. Medlemmet, får etter å ha logget seg inn, kun tilgang til egen personinformasjon.
Det er viktig at du logger deg  inn på hjemmesiden bruker et personlig, hemmelig passord for å beskytte informasjon om deg selv fra innsyn.

7. TILGANG TIL ADMINISTRATIV INFORMASJON

På hjemmesiden er et område som NPHS bruker til arkivering av administrativ informasjon. Dette er referat fra styremøter, brevjournal med inn- og utgående korrespondanse. Tilgang til dette området gis kun til styrets medlemmer. Alle som har tilgang har undertegnet taushetserklæring.

8. PERSONVERN FOR ANONYME BESØKENDE

Som anonym besøkende på våre nettsider skal du vite at vi ikke samler inn informasjon om deg.

9. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker cookies for pålogging, analyse og delingsformål slik som angitt nedenfor.

07 Interaktiv, vår leverandør av teknisk drift og vedlikehold av vår hjemmeside www.nphs.no opplyste at vår hjemmeside benytter følgende cookies:
_ga :
Brukes av Google for Brukes av Google for brukeridentifikasjon. Er unik og kan brukes i ca 2 år

_gat:
Google Analytics tracker, brukes av Google som en tracker. Er unik til brukeren og har en levetid på ca 10 minutter

_gid:
Google Analytics tracker, brukes av Google for å identifisere en bruker Er unik til brukeren og har en levetid på ca 24 timer.

swpm_session
er en plugin for å håndtere brukere, login skjema, om man er logget inn, tilganger osv.

simple_wp_membership_sec_{Cookiehash}
brukes når en bruker er logget inn for å gjenkjenne bruker.

swpm_in_use:
brukes når en bruker er logget inn.

wordpress_logged_in_{Cookiehash}
settes av WordPress når man er logget inn

wordpress_sec_{Cookiehash}
settes av WordPress når man er logget inn, brukes av admin område

wordpress_test_cookie
settes av WordPress for å teste at cookies støttes av browseren.

10. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger i medlemsregisteret lagret etter avsluttet medlemskap.

Retten til å bli glemt gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 12.

11. RETT TIL Å KLAGE

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.

12. KONTAKTOPPLYSNINGER

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.

Behandlingsansvarlig i NPHS er Styreformann som kan kontaktes ved en e-post til post@nphs.no.

 

Retur