Follo politidistrikt

Boken om politiet i Follo ble utgitt av Politimesteren. Boken er skrevet av Bjørn Lilleslåtten og Ivar Simastuen.

NPHS har fått tillatelse til å gjøre boken tilgjengelig for medlemmene.

Politiet i Follo Gjennom 100 år – 1902 -2002