NPHS nytt

Norsk Politihistorisk Selskap ble stiftet 20.4.1995.
Markeringen av Selskapets 25 års jubileum kunne ikke avholdes i 2020, og  planlegges avholdt sammen med årsmøtet 2021 i månedsskiftet august/september.

 


Skrevet av - Oddmund Dahle