NPHS nytt

Medlemsmøte / 25 års jubileum.
Norsk Politihistorisk Selskap ble stiftet 20.4.1995,  og styret vedtok på møte 13.2.2020 at 25 års jubileum markeres  i forbindelse med høstens medlemsmøte. Lokaler og foredragsholder er bestilt til den  28.10.20. Møtet avholdes i Kripos lokaler Nils Hansens vei, Oslo, under forutsetning av at pandemien er under kontroll.

I henhold til sentrale retningslinjer har Kripos besluttet at det ikke kan arrangeres eksterne arrangement i 2020. Møtet er derfor avlyst. Vi håper at det kan avholdes et utvidet årsmøte i 2021.


Skrevet av - Oddmund Dahle