NPHS nytt

Medlemsmøte / 25 års jubileum.
Norsk Politihistorisk Selskap ble stiftet 20.4.1995,  og styret vedtok på møte 13.2.2020 at 25 års jubileum markeres  i forbindelse med høstens medlemsmøte. Lokaler og foredragsholder er bestilt til den  28.10.20. Møtet avholdes i Kripos lokaler Nils Hansens vei, Oslo, under forutsetning av at pandemien er under kontroll.


Skrevet av - Oddmund Dahle