Årsmøtet 2021

Styret besluttet 4.3.21 å utsette årsmøtet 2021 til månedsskriftet august/september. Tid og sted vil bli meddelt.

Dokument til årsmøtet vil bli samlet  her.


Skrevet av - Oddmund Dahle