NPHS-Nytt

Politiets transportmidler

Boken om politiets transportmidler, den siste i triologien om politiets operative hjelpemidler, er nå ferdig og kan bestilles ved å bruke dette skjema

 

Politiprofiler

Jørn-Kr. Jørgensen arbeider med et nytt bokprosjekt – Politiprofiler
Politiprofiler I ble utgitt i mars 2023.
Politiprofiler II ble utgitt januar 2024
Politiprofiler III er under arbeid

     

Bokomtaler:
Politiforum 10.11.23 og Politihelter

Bokstaver.no


 

Klassebilder fra Politiskolen 1920 – 1950 – 
er nå gjort tilgjengelig for medlemmene.


Polititjenestemenn i fangenskap under krigen
NPHS har samlet en del dokumenter som beskriver forholdene til norske polititjenestemenn som satt i Stutthof. Disse dokumentene er kun tilgjengelig for medlemmer ved innlogging.
I senere tid har vi mottatt 2 nye beretninger fra fangeskapet. Dette er historiene til Ingvald Hungnes og Edvard B. Olsen – begge kan leses her.
Beretningene, som er mottatt fra Gudbrandsdal Politihistorieks Samling ved Ivar Olsen, kan også leses eget område sammen med andre historiske dokumenter fra Gudbrandsdalen.

En ny bok om Stutthof med tittelenFars Nei, er nå også ferdig. Sønnen Rolv Bjelland har skrevet en bok basert på sin fars (Einar Bjelland) brev, som han sendte hjem til familien. Boken har også beretninger om før faren ble arrestert, fra selve oppholdet (fangebrev) og etter at faren kom hjem (etterkrigstiden). Vi har støttet prosjektet. Bjelland holdt en interessant presentasjon av boken på medlemsmøtet 2.11.23. Boken kan bestilles ved å kontakte Rolv på epost:  rolv.bjelland@gmail.com


Facebookgruppe
Vi har nå opprettet en facebook gruppe for NPHS sine medlemmer og andre med interesse
for politi- og lensmannshistorien.  Gå inn på Facebook og søk på NPHS evt. Norsk Politihistorisk Selskap, hvor du kan melde deg inn.

Hensikten med gruppen er å:
– informere om NPHS sin virksomhet og dele politihistorisk innhold fra vår hjemmeside
– fange interessen for politi- og lensmannshistorien
– dele kunnskap og erfaringer, informere om aktuelle arrangement, møter m.v.
– identifisere «nye» politihistoriske hendelser, historisk materiell og fotografier
– få flere medlemmer

Vi har også opprettet et eget område på NPHS nettsiden, hvor vi legger ut lenker til innhold som det blir
henvist til på FB-gruppen.

Se også NPHS NYTT her


Skrevet av - Oddmund Dahle