NPHS-Nytt

Medlemsmøte 2023 vil bli holdt 2. november i Auditoriet Kripos inngang fra Brynsalléen 6. Møtet starter kl 1600. Les mer her

Polititjenestemenn i fangenskap under krigen
NPHS har samlet en del dokumenter som beskriver forholdene til norske polititjenestemenn som satt i Stutthof. Disse dokumentene er kun tilgjengelig for medlemmer ved innlogging.
I senere tid har vi mottatt 2 nye beretninger fra fangeskapet. Dette er historiene til Ingvald Hungnes og Edvard B. Olsen – begge kan leses her.
Beretningene, som er mottatt fra Gudbrandsdal Politihistorieks Samling ved Ivar Olsen, kan også leses eget område sammen med andre historiske dokumenter fra Gudbrandsdalen.
En ny bok om Stutthof vil snart bli tilgjengelig.
Rolv Bjelland har skrevet en bok basert på sin fars (Einar Bjelland) notater fra oppholdet, fangebrev og forholdene før, under og etter at faren kom hjem. Vi har støttet prosjektet.

Facebookgruppe
Det arbeides nå med å opprette en FB-gruppe.


Skrevet av - Oddmund Dahle