Medlemsmøte – Lansering av boken om politiets våpen

Tirsdag 14.11.2017 kl. 17.00 – 1900 i Kripos nye lokaler. Inngang fra Nils Hansens vei 25.

Norsk Politihistorisk Selskap inviterer herved til medlemsmøte og lansering av boken «POLITIETS VÅPEN Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen».

Foruten medlemmene, inviteres andre så langt det er plass. Av hensyn til sikkerheten, er det nødvendig med påmelding her eller på e-post til Norsk Politihistorisk Selskap, post@nphs.no, eller ved en SMS til 95235822 innen 9. november.

Boken omhandler våpen brukt i politi- og lensmannsetatens tjeneste og omfatter:

  • Skytevåpen – Revolver, pistol, repetervåpen og automatvåpen
  • Sprengvåpen – Håndgranat, geværgranat og sprengstoff
  • Gassvåpen – Gassvåpen, gass- og røykbokser
  • Slagvåpen – Alle typer køller og ridepisk
  • Våpeninstrukser, opplæring mv.

Program:

Tor-Geir Myhrer, professor ved Politihøgskolen – bruken av politiets våpenmakt før og nå.
Magnar Skaret, forfatter, og formann i NPHS – presenterer boken.

Boken bestilles på Boksalg, alternativt via e-post post@nphs.no, eller vanlig brev.

Priser (som servicepakke innenlands):

Medlemmer:                 Kr 400,00 + embalasje, pakking og forsendelse Kr 525,00
Ikke medlemmer:         Kr 500,00 + embalasje, pakking og forsendelse Kr 625,00

Ved direktesalg:

Medlemspris:                Kr 400,00
Ikke medlemmer:         Kr 500,00

Boksignering.

Forfriskning.