Sunnmøre politidistrikt – foto

Politimesteren i Sunnmøre oppnevnte i 2009 en gruppe på tre personer (alle tidligere ansatte ved politidistriktet) for å samle inn og legge til rette for en bevaring av historia til Sunnmøre politidistrikt. Jostein Solvoll har sendt oss disse bildene som viser politikammerets lokalisering i Ålesund gjennom tidene.