MEDLEMMØTE 2023

Medlemsmøtet holdes torsdag 02. november 2023 med oppmøte fra kl. 1600. PODs kontakter inviteres.

Møtet holdes i Kripos sine lokaler med inngang Brynsalléen 6 i Oslo.

Enkel bevertning.

Tema for møtet er internasjonalt politisamarbeid. Det er 100 år siden INTERPOL ble opprettet. Oddmund Dahle tar oss gjennom de første 60 år av organisasjonen, og deler sine erfaringer fra internasjonalt politisamarbeid. Pob. Knut Bråttvik deler sine erfaringer fra dette arbeidet i nyere tid.
I tillegg vil Rolv Bjelland holde et innlegg om sin nylig utgitte bok (Fars nei), om sin far Einar som satt i konsentrasjonsleiren Stutthof.

Bjarne Langseth vil gi oss status på sitt prosjekt om reinpolitiet. Møtet vil derfor bli noe lengre.

Selskapet har et begrenset restopplag av Årsskrifter. Kripos planlegger å flytte fra Brynsalléen 6 i 2025. Alle som deltar på møtet kan ønske seg ett eller flere Årsskifter. Disse vil bli utlevert under møtet. Vedlagt finner dere en samlet innholdsfortegnelse for Årsskriftene 1995 – 2022. Ved påmelding bes opplyst hvilke årgang(er) du ønsker.

Påmelding sendes på e-post post@nphs.no eller som SMS til 93418944. Påmeldingsfrist 25.10.

Kort referat fra medlemsmøtet.

INTERPOL 100 ÅR – internasjonalt politisamarbeid ved Oddmund Dahle