MEDLEMMØTE 2023

I henhold til vedtatt arbeidsplan skal Norsk Politihistorisk Selskap avholde ett medlemsmøte i 2023.

Møtet vil bli holdt 2. november i Auditoriet Kripos – inngang fra Brynsallèen 6. Programmet er under utarbeidelse, men det vil også i år bli politihistorisk foredrag.