Årsmøtet 2019

Årsmøte for Norsk Politihistorisk Selskap ble avholdt ved KRIPOS torsdag 14. mars 2019 kl. 16 der totalt 39 medlemmer deltok. Etter at årsmøtets agenda var gjennomgått holdt Birgitte Ellefsen, som er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og sekretær i NPHS, et foredrag om Nærpolitireformen sett fra et historisk perspektiv.

Innkalling til årsmøtet 2019

Protokoll årsmøtet 2019

Arbeidsplan 2019

Årsberetning 2018

Budsjett 2019

Revisjonsberetning 2018

Økonomisk Årsrapport 2018

Vedtekter vedtatt av årsmøtet 2019