Norsk politihistorisk selskap


Norsk Politihistorisk Selskap opprettet sin første hjemmeside i 2008. Det har vært stor utvikling på dette område, og i 2015 ble «dagens» hjemmeside utformet etter standardene for universell utforming. Den rullerende bildevisningen ovenfor viser eksempler på bilder som finnes i de galleriene som ligger under valget Politihistoriske tilbakeblikk. De har derfor ingen tekstlige forklaringer. Noen av bildene vil nok mange likevel kjenne igjen.

Vi ser behov for å gjøre noen strukturelle endringer og oppdateringer fremover. Blant annet har vi etablert en enkel nyhetsside. NPHS NYTT

Er du medlem i Norsk Politihistorisk Selskap er denne linken snarveien til Politihistoriske tilbakeblikk: Politihistoriske tilbakeblikk

 

 

Formannen Styret
Boksalg
Nyheter

 

 

 

Medlemskap

Som medlem får du kostnadsfritt tilsendt vårt Årsskrift samt tilgang til den passordbelagte delen av våre internettsider med aktuell informasjon og politihistoriske tilbakeblikk i form av dokumenter, foto, lydfiler mv.

Les mer