Medlemsmøtet 19.11.2019

Styret vedtok 5.9.19 at det også i år avholdes et medlemsmøte. Møtet avholdes på Politihøgskolen 19.11.19, se program nedenfor.

Tid: 19. november 2019, kl. 17.00 – 20.30
Sted: Politihøgskolen, Slemdalsvegen 5, Majorstuen, Oslo
Tema: Politiets rekruttering i et historisk perspektiv

Program (kan bli mindre endringer)
17.00     Geir Valaker (avdelingsleder PHS) og Magnar Skaret (formann NPHS) ønsker velkommen
17.15     Hvem var politiet før vi fikk en politiutdanning? v/Birgitte Ellefsen (PHS)
17.45     Rekruttering til politiutdanning 1920-2020 v/Vanja Lundgren Sørli og Maria-Louise Damen (PHS)
18.15     Politistudenter presenterer sine historieprosjekter
18.30     PAUSE m/forfriskninger, boksalg og mulighet til å snakke med politistudentene
19.00     Kvinners inntreden i politiutdanningen og politiet v/Christin Thea Wathne (AFI/Oslo Met)
19.30     Rekruttering av etniske minoriteter til politiet v/Marit Egge (PHS) og Mariann Sterkebye Leirvik                                        (NIBR/Oslo Met)
20.00     Forfriskninger, boksalg og mulighet til å snakke med politistudentene
20.30     SLUTT

Møtet er åpent også for «ikke-medlemmer», men alle som ønsker å delta må innen 12.11.19 sende en melding med navn på deltager til post@nphs.no for å få adgang.