Medlemsmøte / 25 års jubileum 28.10.2020

Norsk Politihistorisk Selskap ble stiftet 20.4.1995 og er derved 25 år. Styret vedtok på møte 13.2.2020 at jubileet markeres  i forbindelse med høstens medlemsmøte. Lokaler  er bestilt til den 28.10.20 fra kl. 0930 – 1200. Foredrag ved Tor-Aksel Busch.

Møtet avholdes i Kripos lokaler Nils Hansens vei, Oslo, under forutsetning av at pandemien er under kontroll.

Kripos har meddelt at Konferansesenteret er stengt for eksterne arrangement ut 2020. Markeringen ble derfor utsatt til Årsmøtet 2021.