Medlemsmøte / 25 års jubileum 28.10.2020

Norsk Politihistorisk Selskap ble stiftet 20.4.1995 og er derved 25 år. Styret vedtok på møte 13.2.2020 at jubileet markeres  i forbindelse med høstens medlemsmøte. Lokaler  er bestilt til den 28.10.20 fra kl. 0930 – 1200. Foredrag ved Tor-Aksel Busch.

Møtet avholdes i Kripos lokaler Nils Hansens vei, Oslo, under forutsetning av at pandemien er under kontroll.