NPHS jubileum / årsmøte 8.9.2021

Norsk Politihistorisk Selskap ble stiftet 20.4.1995 og ble 25 år i 2020.
Det var planlagt at dette skulle markeres, men pandemien gjorde at det ikke kunne gjennomfører.
Det blir derfor en kombinert markering og årsmøte 8.8.21.
Møtene holdes i Kripos konferanselokaler, Nils Hansens vei 25, Bryn, Oslo.

Program:

0930 – 1000    Registrering
1000 – 1020    Åpning / Velkommen ved NPHS formann Magnar Skaret

1020 – 1110     Foredrag ved Yngve Berntsen
«Polititroppene i Sverige 1943 – 1945, leirene Gottröra, Johannesberg og Torpet, sett fra den hovedtillitsvalgtes side».
Han forteller om livet i leirene, politisk kamp, militær utdanning mm. slik hans far Odd Meidell Berntsens etterlatte papirer forteller.

1110– 1130      Spørsmål til foredragsholder

1130 – 1200    Aktuelle prosjekter – Planer fremover
1200 – 1245    Enkel lunsj / Forfriskninger

1245 – 1330     Foredrag ved Tor Aksel Busch
«Politiet og påtalemyndigheten – noen tanker om det norske ordningen med vekt på et historisk perspektiv»

1330 – 1400     Avslutning / gaver / hilsener

1430                NPHS Årsmøte

Dagsorden.

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Kontingent
  6. Styrets arbeidsplan
  7. Innkomne forslag
  8. Budsjett
  9. Valg

Påmelding innen 1.9.21 til e-post post@nphs.no eller SMS til telefon 926 84 499.