Medlemsmøte 2022

I henhold til vedtatt arbeidsplan skal Norsk Politihistorisk Selskap avholde ett medlemsmøte i 2022.
Medlemsmøtene har de senere år vært avholdt i Oslo-området hvor en stor del av våre medlemmer er bosatt.

NPHS er en landsdekkene organisasjon. Vi kan nå meddele at vi planlegger å avholde årets møtet i Trondheim den 8.9.22. Møtet starter kl. 1430 i lokalene til Justismuseet i Trondheim,  Kongens gate 95, Trondheim. E-post:  post@justismuseet.no
Vår kontakt: Samlingsforvalter: Hilde Haaverstad Olsø, e-post hilde@justismuseet.no. Telefon: 73 50 03 05 | 46 74 97 11

Justismuseet ligger fint til ved Ila Kirke, ca. 10 minutter fra torget. Buss og trikkestopp er rett nedenfor museet. Det er ikke gjesteparkering ved museet, men det er parkeringsplasser i Erling Skakkes gate mot betaling.

Les om museets på https://justismuseet.no.

I tillegg til besøk ved museet, vil programmet inneholde informasjon om Selskapets nye bokprosjekt – Politiets transportmidler. Magnar Skaret, som dere kjenner som forfatter av bøkene om Politiets samband og Politiets våpen, vil informere og viser bilder fra sitt arbeid med prosjektet.

Vi håper at mange av våre medlemmer vil benytte muligheten til å bli kjent med Justismuseet.  Spesielt oppfordrer vi våre medlemmene i Midt-Norge til å møte opp.