Årsmøtet 2017

Møtet ble avholdt på Kripos  torsdag 16.3.17.

Dokumenter som ble lagt frem på årsmøtet:

Årsberetning 2016, innkalling med dagsorden

Revidert regnskap 2016

Revisorberetning 2016

Selskapets vedtekt har vært revidert flere ganger, siste gang av årsmøtet 12.3.2013.
Forslag til revidert vedtekt ble sendt ut sammen med dokumentene til årsmøtet. Forslaget ble vedtatt med mindre endringer.
Revidert vedtekt er lagt ut på hjemmesiden, men kan også leses her  Vedtekt 2017.
Årsmøtet gav sin tilslutning til styrets Arbeidsplan
Viser for øvrig til Protokoll fra årsmøtet 2017